Zmiany w receptach internetowych – co powinni wiedzieć pacjenci?

| 14 lutego 2018 | 0 komentarzy

Zgodnie z najnowszą nowelizacją przepisów, lekarze przed wystawieniem kolejnej recepty na środki odurzające czy psychotropowe będą zobligowani do dokładnego sprawdzenia przepisanych wcześniej pacjentowi leków. Sprawdzenie to może nastąpić za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta bądź bezpośrednio z pacjentem. Głównym celem tych zmian jest zahamowanie procederu kupowania recept w internecie.

Ograniczenie zdalnego wystawiania recept

Od 2 sierpnia wprowadzono zasady ograniczające zdalne wypisywanie recept na leki psychotropowe i środki odurzające. Teraz, aby wystawić taką receptę, lekarz będzie musiał przeprowadzić dokładne badanie pacjenta lub przynajmniej konsultację zdalną, której podczas pacjent opowie o swoim stanie zdrowia i przyjmowanych lekach. Ważne jest to, że wyjątkiem są sytuacje kontynuacji leczenia, jeśli od ostatniej wizyty nie minęło więcej niż 3 miesiące.

Nowości w zakresie recept na leki psychiatryczne i narkotyczne

Z początkiem sierpnia wprowadzono też nowe zasady dotyczące wystawiania recept na leki psychiatryczne oraz narkotyczne. Recepta będzie teraz mogła być wystawiana bez konieczności przeprowadzenia badania pacjenta jedynie w przypadku, gdy od ostatniego badania nie upłynęło więcej niż 3 miesiące. Ponadto recept na takie leki można będzie wystawić maksymalnie trzy razy w okresie 90 dni.

Elektroniczne recepty – nowe zasady i ograniczenia

Ministerstwo Zdrowia wprowadziło również zaktualizowane wytyczne dotyczące recept elektronicznych. Teraz recepty na leki psychotropowe i środki odurzające będą mogły być wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej. W trakcie tego procesu lekarz będzie zobligowany do weryfikacji w historii recept pacjenta oraz do przeprowadzenia badania przed wystawieniem nowej recepty.

Podsumowanie

Zmiany w receptach internetowych mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom oraz walkę z nieodpowiedzialnym przepisywaniem leków przez lekarzy za pośrednictwem internetu. Ważne jest, aby pacjenci byli świadomi tych zmian i wiedzieli, jakie prawa i obowiązki mają w kontekście nowych przepisów. Oczywiście, zmiany te również nakładają dodatkowe obowiązki na lekarzy, którzy muszą dokładnie weryfikować historię recept pacjenta oraz przeprowadzać badania przed wystawieniem nowych recept na pewne grupy leków.

O Autorze:

Pasjonat usług pośrednictwa finansowego oraz nowych technologii. Przedstawiciel ubezpieczeniowo-finansowy, który jako pierwszy w swoim oddziale wprowadził tablety do prezentacji sprzedażowej. Poza pracą uwielbia jazdę na rowerze oraz podróże.
×

Dodaj komentarz

You must be logged in to post a comment.