Kredyty mieszkaniowe ranking listopad 2017

Kredyt hipoteczny może zostać udzielony zarówno na zakup mieszkania, budowę domu jak i dowolnie wybraną przez kredytobiorcę nieruchomość mieszkalną. Ustanowienie na oznaczonej nieruchomości bądź prawach takich jak własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu jest zabezpieczeniem wierzytelności wynikającej z zawarcia umowy kredytowej.

Żeby móc ubiegać się o kredyt hipoteczny oprócz wskazania nieruchomości bądź określonych praw, których oznaczenie hipoteczne będzie stanowić zabezpieczenie udzielonego zobowiązania, przyszły kredytobiorca powinien posiadać wymaganą przez bank zdolność kredytową. Analizie zdolności kredytowej podlega miesięczny dochód kredytobiorcy oraz jego członków rodziny, wykonywany zawód oraz czas na jaki została zawarta umowa o pracę. Kredyty hipoteczne ze względu na wysokość kwot są długotrwałymi zobowiązaniami udzielanymi nawet na 35 lat.

OMIŃ KOLEJKĘ! UMÓW WIZYTĘ ONLINE

Kredyty mieszkaniowe ranking listopad 2017: