Kredyty gotówkowe ranking listopad 2017

Kredyty gotówkowe to najczęstsza, a zarazem najprostsza pod względem obsługi forma zobowiązania finansowego zaciąganego w placówkach bankowych. Wartość udzielonego kredytu uzależniona jest od posiadanej zdolności bankowej. Ustalanie jej wysokości odbywa się na podstawie kilku parametrów: ilości osób w gospodarstwie, wykształcenia, posiadanego majątku w formie aktywów, ruchomości i nieruchomości, a także dochodów z wymaganego przez bank przedziału czasowego i formy jego uzyskiwania.

W celu należytego zabezpieczenia zaciągniętego przez kredytobiorcę zobowiązania finansowego placówki bankowe najczęściej wymagają poręczenia osób trzecich, które posiadają wymaganą zdolność kredytową lub objęcia udzielanego kredytu gotówkowego specjalną polisą ubezpieczeniową. W niektórych przypadkach dla zabezpieczenia kredytu gotówkowego wymagany jest zapis hipoteczny na nieruchomości.

OMIŃ KOLEJKĘ! UMÓW WIZYTĘ ONLINE

Kredyty gotówkowe ranking listopad 2017: